skip to Main Content

Welcome

Say hello to the toggle bar. This is an optional section you can use to display any content you'd like. Simply select a page from the theme panel and the content of the page will display here. You can even use the drag and drop builder to create this! This is a perfect place for your company mission statement, alerts, notices or anything else.

Get In Touch

Email: support@total.com
Phone: 1-800-Total-Theme
Address: Las Vegas, Nevada

Our Location

+45 info@lightchannel.dk
100 Bibelske Fakta Om Sabbatten

100 Bibelske fakta om sabbatten

 

Hvorfor holde sabbatsdagen? Hvad er formålet med sabbatten? Hvem indstiftede sabbatten og for hvem? Hvilken dag er den sande sabbat? Mange holder den første dag i ugen, eller søndagen. Er der bibelsk belæg for dette? Der er nu en voksende del af 500 plus sabbatsholdende kirker af forskellige trosretninger i verden, der holder den syvende dag.
Her er de fakta om begge dage, som kommer klart til udtryk i Guds Ord.

1. Efter at have arbejdet de første seks dage i ugen på at skabe denne jord, hvilede den store Gud på den syvende dag. (1 Mos. 2:1.3.)

2. Derfor stempledes den dag, Guds hviledag eller sabbat; sabbatsdagen betyder hviledag. For at illustrere: Når en person er født på en bestemt dag, bliver denne dag således hans fødselsdag. Så når Gud hvilede på den syvende dag, blev den dag hans hviledag, eller sabbatsdagen.

3. Derfor vil den syvende dag altid være Guds hviledag. Kan du ændre din fødselsdag fra den dag, hvor du blev født til en, som du ikke blev født i? Nej heller kan du ændre Guds hviledag til en dag, hvor han ikke hvilede. Derfor er den syvende dag stadig Guds sabbat.

4. Skaberen velsignede den syvende dag. (Første Mosebog 2:3.)

5. Han helligede den syvende dag. (Anden Mosebog 20:11.)

6. Han gjorde det sabbatsdagen i Edens Have. (Første Mosebog 2:1-3.)

7. Den blev indstifter før syndefaldet.

8. Jesus siger, at det blev til for menneskets skyld (Mark 2:27), for hele den menneskelige race; ordet ”mennesket” er her ubegrænset, derfor gælder det både for jøder samt alle .

9. Det er et minde om skabelsen. (Mos 20:11;. 31:17) Hver gang vi hviler på den syvende dag, som Gud har indstiftet ved skabelsen, mindes vi den store begivenhed.

10. Det blev først givet til Adam, den første fødte af den menneskelige race og ikke til jøderne. (Mark 2:27;. Mosebog 2:1-3)

11. Og af ét menneske har han skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo. (ApG 17:26).

12. Det er ikke en jødisk institution, for det blev givet 2.300 år før det jødiske nation blev til.

13. Bibelen kalder aldrig sabbatten den jødiske sabbat, men altid “sabbatten for Herren din Gud.” Mand bør være forsigtig, hvordan man stigmatiserer Guds hellige dag.

14. Her henvises tydeligt til sabbatten og syv dages ugen, gennem den patriarkalske alder. (Første Mosebog 2:1-3, 8:10-12;. 29:27-28 osv.)

15. Det var en del af Guds lov, før Sinaj. (Anden Mosebog 16:04, 27-29.)

16. Gud satte det i hjertet af hans moralske lov. (Mos 20:1-17.) Hvorfor satte Han det fjerde bud der, hvis det ikke var,som de øvrige ni forskrifter, uforanderlige?

17. Den syvende dags sabbat blev befalet direkte af den levende Gud stemme. (Femte Mosebog 4:12-13.)

18. Og Han skrev de ti bud med sin egen finger. (Anden Mosebog 31:18.)

19. Han indgraverede de ti bud i vedvarende sten; det angiver dens uforgængelige natur. (Femte Mosebog 5:22).

20. Det var helligt; derfor blev det bevaret i arken i det allerhelligste. (Femte Mosebog 10:1-5.)

21. Gud forbød alt arbejde på sabbatten, selv i de mest fortravlede tider.. (Anden Mosebog 34:21.)

22. Gud ødelagde israelitterne i ørkenen, fordi de vanhelligede sabbatten. (Ezekiel 20:12-13.)

23. Det er tegnet på den sande Gud, et tegn som skal skelne Ham fra falske guder. (Ezekiel 20:20).

24. Gud lovede, at Jerusalem skulle stå for evigt, hvis jøderne ville holde sabbatten (Jeremias 17:24-25.)

25. Han sendte dem i det babyloniske fangenskab fordi de bl. andre synder, de overtrådte sabbatten. (Nehemias 13:18.)

26. Han ødelagde Jerusalem for dens overtrædelse. (Jeremias 17:27).

27. Gud har udtalt en særlig velsignelse for alle de hedninger, der vil holde den. (Esajas 56:6-7.)

28. Det er i den profeti, som henviser helt til de senere kristne. ( Es 56).

29. Gud har lovet at velsigne alle, som holder sabbatten. (Esajas 56:2).

30. Herren kræver, at vi kalder det “hellig”. (Esajas 58:13)

31. Eftersom den hellige sabbat var blevet trådt ned af “mange generationer,” vil den blive genoprettet i de sidste dage. (Esajas 58:12-13.)

32. Alle de hellige profeter holdt den syvende dag.

33. Da Guds Søn kom, holdt han sabbatten hele livet her på jorden. Luk.4:16, Joh.15:10 34. Den syvende dag er Herrens dag. (Se Åb 1:10, Mark 2:28, Esajas 58:13;. Mosebog 20:10)

35. Jesus var Herre over sabbatten (Mark 02:28), det vil også sige at elske og beskytte den, ligesom manden er herre over sin hustru som skal elske og værne om hende (1 Peter 3:06).

36. Han retfærdiggjorde sabbatten som en barmhjertig institution designet for menneskets fordel. (Mark 2:23-28.)

37. I stedet for at afskaffe sabbatten, lærte han omhyggeligt sine disciple hvordan den skal overholdes. (Mattæus 13:1-13.)

38. Han underviste sine disciple, at de kun skulle gøre det på sabbatsdagen som var “lovlig” (Matt 12:12).

39. Han instruerede sine disciple, at sabbatten skulle betragtes fyrre år efter hans opstandelse. (Matt 24:20).

40. De fromme kvinder, som havde været med Jesus, holdt omhyggeligt syvendedagen ved hans død. (Lukas 23:56).

41. Tredive år efter Kristi opstandelse, kalder Helligånden udtrykkeligt den for “sabbatsdagen,” (ApG 13:14).

42. Paulus, hedningenes apostel, kaldte den “sabbatsdagen” i år 45 AD. (Ap.G. 13:27). Viste Paulus ikke hvilken dag det var? Eller skal vi tro de moderne lærere som forsøger at lære os at sabbatten blev ophævet ved Kristi opstandelse? Hvis Paulus afskaffede Sabbatshelligholdelsen, hvorfor blev han selv ved at holde Sabbatten efter korset?

43. Lukas, den inspirerede historiker, skriver så sent som i AD 62, og han kalder den for “sabbatsdagen.” (Ap.G 13:44).

44. De hedninger som konverterede, kaldte det sabbatten. (Ap.G 13:42).

45. I den store Kristne Råd, A.D. 49. Ved apostlenes tilstedeværelse og tusindvis af kristne, kalder Jakob det “sabbatsdagen.” (Ap.G 15:21).

46. Det var almindeligt at holde bønnemøder på denne dag. (Ap.G 16:13).

47. Paulus læste Skrifterne ved offentlige møder på denne dag. (Ap.G 17:2-3.)

48. Det var hans sædvane at prædike på denne dag. (Ap.G 17:2-3.)

49. Apostlenes Gerninger alene bekræfter at der blev holdt 84 møder på denne dag. (Se Ap.G 13:14, 44, 16:13, 17:02, 18:04 11.)

50. Der var aldrig nogen tvist mellem de kristne og jøderne om sabbatsdagen. Dette er bevis på, at de kristne observerede den samme dag, som jøderne gjorde.

51. I alle de anklager mod Paulus, havde man aldrig beskyldt ham for ikke at holde sabbatsdagen.
Hvorfor, hvis han ikke holdt det?

52. Men Paulus selv erklærede, at han havde holdt loven »Jeg har hverken forsyndet mig imod jødernes lov eller imod templet eller imod kejseren.«Ap.G 25:8. Hvordan kunne dette være sandt, hvis han ikke havde holdt sabbatten?

53. Sabbatten er nævnt i Det Nye Testamente 59 gange, og altid med den samme respekt som den havde i Det Gamle Testamente, “sabbatsdagen.”

54. Man finder ikke et eneste ord i Det Nye Testamente hvor sabbattens ophør bliver omtalt eller at den vil blive afskaffet, ændres, eller noget af den slags.

55. Gud havde aldrig tilladt noget menneske at arbejde på sabbatsdagen. Med hvilken autoritet har nogen mennesker ændret dens mening?

56. Ingen kristen i Det Nye Testamente, hverken før eller efter opstandelsen, gjorde nogensinde noget ordinært arbejde på den syvende dag. Hvorfor skal de moderne kristne være anderledes end Bibelens kristne?

57. Der er ingen vidnesbyrd om, at Gud nogensinde har fjernet hans velsignelse eller helliggørelse fra den syvende dag.

58. Fordi sabbatten blev holdt i Eden før syndefaldet, så vil sabbatten blive holdt evigt på den nye jord efter genoprettelsen. (Esajas 66:22-23.)

59. Den syvende dags sabbat var en vigtig del af Guds lov, fordi den kom fra hans egen mund, og blev skrevet af hans egen finger på en stentavle på Sinai. (Se 2Mosebog 20). Da Jesus begyndte sit arbejde, erklærede han udtrykkeligt, at han ikke var kommet for at nedbryde loven. “Tro ikke, at jeg er kommet
for at nedbryde loven eller profeterne.” Matt. 5:17 Hvilken lov talte Han om? Det kan ikke være andet end de ti bud.

60. Jesus fordømte alvorligt farisæerne som hyklere for at foregive at elske Gud, mens de samtidigt brød et af De Ti Bud gennem deres traditioner. Søndagshelligholdelse er kun en menneskelig tradition .

40 Bibelske Fakta om den første dag i ugen

61. Som noget af det første i Bibelen er beretningen om det arbejde som blev udført om søndagen, den første dag i ugen. (1 Mos. 1.1-5) Skaberen selv gjorde det. Hvis Gud skabte jorden på en søndag, kan det så være forkert for os at arbejde om søndagen?

62. Gud befaler mennesker at arbejde på den første dag i ugen. (Mos 20:8-11.) Er det forkert at adlyde Gud?

63. Ingen af patriarkerne nogensinde holdt den hellig.

64. Ingen af de hellige profeter har holdt den hellig.

65. På Guds befaling, brugte hans folk den første dag i ugen som en fælles arbejdsdag for næsten 4.000 år.

66. Gud selv kalder det en “arbejds” dag. (Ezekiel 46:1.)

67. Gud selv hvilede ikke på den.

68. Han har aldrig velsignet den.

69. Kristus hvilede ikke om søndagen.

70. Jesus var tømrer (Mark 6:3), og arbejdede i sit håndværk, indtil han var tredive år gammel. Han holdt sabbat og arbejdede seks dage om ugen; det kan vel alle indrømme.

71. Apostlene arbejdede om søndagen.

72. Apostlene hvilede aldrig om søndagen.

73. Kristus velsignede aldrig søndagen.

74. Den blev aldrig velsignet af nogen guddommelig myndighed.

75. Den blev aldrig helliggjort.

76. Ingen guddommelig lov blev givet til at håndhæve helligholdelsen af det, og derfor er det ingen overtrædelse at arbejde på det. “Hvor ingen lov er, er der ingen overtrædelse.” Romerne 4:15 (se også 1 Joh 3:4.)

77. Vi finder ingen henvisninger i Det Nye Testamente som forbyder at arbejde om søndagen.

78. Der findes ingen bibelsk straf for dens overtrædelse.

79. Ingen velsignelse er nævnt i Biblen hvis man helligholder den.

80. Der findes ikke nogen forskrifter som forklarer hvordan det bør overholdes. Ville det være så hvis Herren ønskede at vi burde holde søndagen hellig?

81. Det kaldes aldrig den kristne sabbat.

82. Den kaldes aldrig sabbatsdagen overhovedet.

83. Den kaldes aldrig Herrens dag.

84. Den kaldes aldrig endda en hviledag.

85. Ingen hellig titel. Så hvorfor skal vi kalde den hellig?

86. Det kaldes simpelthen ”den første dag i ugen.”

87. Jesus har aldrig talt om den på en hellig måde, nævnte det aldrig så vidt optegnelser viser.

88. Ordet søndag findes ikke i Bibelen overhovedet.

89. Hverken Gud, Kristus, eller de inspirerede forfattere havde nogensinde sagt et ord til fordel for søndagen som en hellig dag.

90. Den første dag i ugen er nævnt kun otte gange i det Nye Testamente. (Mattæus 28:1, Markus 16:2,9, Lukas 24:1, John 20:1, 19; Ap.G 20:07; 1 Kor 16:02).

91. Seks af disse tekster refererer til den første dag i ugen.

92. Paulus henviser de hellige til at tage sig af deres verdslige anliggender på denne dag. (1Kor. 16:02).

93. I hele Det Nye Testamente finder vi kun et religiøst møde som blev afholdt om søndagen, og selv dette var et nat møde. (Ap.G 20:5-12).

94. Der er ingen antydninger at der nogensinde blev holdt møder efter denne.

95. Det var ikke deres skik at mødes på den pågældende dag.

96. Der var ingen krav om at bryde brød på denne pågældende dag.

97. Vi har kun ét tilfælde hvor det blev gjort. (Ap.G 20:07).

98. Det blev gjort hele natten selv efter midnat. (Vers 7-11.)

99. Bibelen siger intetsteds, at vi skal fejre Kristi opstandelse den første dag i ugen. Det er en menneskelig tradition som modsiger Guds lov. (Matt 15:1-9). Dåben fejrer begravelsen og Jesu opstandelse. (Romerne 6:3-5).

100. Endelig, Det Nye Testamente er helt tavs med hensyn til enhver ændring af sabbatsdagen eller helligholdelsen af den første dag.

Søndagshelligholdelsen er en katolsk institution. Den katolske kirke selv hævder at have forandret Sabbatshelligholdelsen fra lørdag til søndag.

* Udgivet af Review and Herald Publishing Association omkring år 1885.
Yderligere materiale om dette og andre Bibelske emner kan hentes ved henvendelse til info@lightchannel.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top